تعداد کلاینت را در ورودی زیر وارد کنید ، منظور از تعداد کلاینت تعداد دستگاه ها و سرویس ها شامل کامپیوتر ، کنسول بازی و یا هر سرویسی که بصورت ساعتی محاسبه میشود ، سیستم سرور شامل تعداد نمی شود
تعداد کلاینت - عدد را انگلیسی وارد کنید
تعداد 0
30 روز 0 تومان
90 روز 0 تومان
180 روز 0 تومان
تخفیف لایسنس سه ماهه 5% است
تخفیف لایسنس شش ماهه 10% است
برای خرید یا تست درخواست ارسال کنید