تماس تلفنی: 9 الی 13 روزهای غیر تعطیل
پیام رسان تلگرام و واتزاپ: 24 ساعت
09183505628
همدان . ملایر . خیابان سعدی . روبروی دبیرستان فاطمیه